ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนเรียน 2/2559 (ปี 1-3 รหัส 57-59)(ด่วน)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 57-59 ) ติดต่อลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 ม.ค. 60 ได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2559
 2.ลงทะเบียนเรียน 2/2559 (ปี 4 รหัส 56)(ด่วน)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 ) ติดต่อลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 59 ถึง 23 ม.ค. 60 ได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาชุมแพ วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 043-313237
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 045-323202
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 042-360920