ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เฉพาะมมร.วิทยาเขตล้านนา!!!!(ด่วน)
นักศึกษาที่มียอดค่าชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา …ท่านจะไม่สามารถเข้าระบบบริการการศึกษาได้ในขณะนี้ (กรุณาติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตล้านนา เพื่อรับรหัสผ่าน )
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.วิทยาเขตล้านนา   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386