ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดประกาศผลการเรียน 1/2557 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เฉพาะ มมร.วิทยาเขตล้านนา)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ทุกชั้นปี ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ทางอินเตอร์เนต ในวันที่ 16 มกราคม 2558
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.วิทยาเขตล้านนา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 2.กำหนดประกาศผลการเรียน 1/2557 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(เฉพาะ มมร.วิทยาเขตล้านนา)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี บรรพชิตและคฤหัสถ์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชา พุทธศาสตร์ ทุกชั้นปี และคณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะ รหัส 57) ประกาศผลการเรียนทางอินเตอร์เนตในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล มมร.วิทยาเขตล้านนา   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาชุมแพ วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 043-313237
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 045-323202
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 042-360920