ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ : (มมร ส่วนกลาง) ลงทะเบียนเรียน(ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/ 2559
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ( เลขทะเบียนนักศึกษา 57, 58 ) ติดต่อลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 60 ถึง 29 พ.ค. 60
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386