ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะ มมร.วิทยาเขตล้านนา)
นักศึกษา บรรพชิต รหัส 56 และ 57 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ รูปใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อรับเอกสารลงทะเบียนแบบชำระเงินธนาคาร ติดต่อรับได้ที่ห้องวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา อาคาร MBU1 มมร.ล้านนา ในวันและเวลาทำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาชุมแพ วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 043-313237
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 045-323202
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 042-360920