ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.(เฉพาะ มมร.วิทยาเขตล้านนา) เรื่องการขอแก้ไขรหัสผ่าน
แจ้งนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ทุกท่าน กรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา (ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดและความปลอดภัยในข้อมูลของนักศึกษาทุกท่าน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาชุมแพ วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 043-313237
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 045-323202
    ฝ่ายทะเบียน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 042-360920