ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.(เฉพาะมมร.ล้านนา)(ด่วน)
แจ้งนักศึกษา ที่ค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ..ท่านจะไม่สามารถเข้าระบบ REG ได้ …..กรุณาติดต่อชำระเงินได้ที่งานการเงินและบัญชี ด่วน!!!!! เพื่อรับรหัสผ่าน ระบบREG
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
 2.(เฉพาะมมร.ล้านนา)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) ในวันที่ 28 เมษายน 2560
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
 3.(เฉพาะมมร.ล้านนา
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 29 เมษายน 2560
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386