ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.มมร ส่วนกลาง(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา.. ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา …กรุณาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ฝ่ายการเงินและบัญชี….ด่วน!! หากไม่ชำระเงิน…นักศึกษาจะไม่มีชื่อและสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษา 1/2560
ประกาศโดย   ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2560
 2.มมร ส่วนกลาง(ด่วนมาก)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รหัส 56) ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล) ตั้งแต่ วันที่ 3 -20 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย   ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2560
 3.(เฉพาะมมร.วิทยาเขตล้านนา)(ด่วน)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รหัส56) และ ชั้นปีที่ 4(รหัส57) ให้ปริ้นท์เอกสารใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2560 และชำระเงินผ่านธนาคาร ( โดยเข้าสู่ระบบ คลิกผลการลงทะเบียน แล้วพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 -30 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.วิทยาเขตล้านนา   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2560
 4.(เฉพาะมมร.วิทยาเขตล้านนา)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5(รหัส56) และชั้นปีที่4(รหัส57) ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ….ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560….
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.วิทยาเขตล้านนา   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386