ตารางการใช้ห้อง
 หน่วยงาน วิทยาเขตอีสาน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร.๙
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  18/12/2560 - 24/12/2560 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  GE1001
(3) 5,
L11
      
  GE1001
(3) 6,
L11
      
อังคาร  GE1007
(3) 5,
L11
   GE3002
(3) 5,
L11
 
  GE1007
(3) 6,
L11
   GE3002
(3) 6,
L11
 
พุธ  BU5001
(3) 5,
L11
      
  BU5001
(3) 6,
L11
      
พฤหัสบดี  SO2101
(3) 1,
L11
      
  SO2101
(3) 2,
L11
      
ศุกร์  SO2117
(3) 1,
L11
      
  SO2117
(3) 2,
L11
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L11 = ปริญญาตรี ปกติ
L12 = ปริญญาตรี พิเศษ
L13 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L14 = ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ
L31 = ปริญญาโท ปกติ
L32 = ปริญญาโท พิเศษ
L41 = ปริญญาเอก ปกติ
L42 = ปริญญาเอก พิเศษ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386