ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ภาคพิเศษ)

วันลงทะเบียนเรียน/รักษาสถานภาพ
ระหว่าง วันที่ 27 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2567

วันชำระเงิน
ระหว่าง วันที่ 27 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2567

วันเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 9 มิ.ย. 2567

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2567
 2.กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ภาคปกติ)

วันลงทะเบียนเรียน/รักษาสถานภาพ
ระหว่าง วันที่ 27 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2567

วันชำระเงิน
ระหว่าง วันที่ 27 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2567

วันเปิดภาคการศึกษา
วันที่ 10 มิ.ย. 2567

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2567
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษา
      *** คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
      *** คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
   
      
  contact
      
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
      สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1097 -1098
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 075 809 128-9 ต่อ 204
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตสิรินธร โทรศัพท์ 0-2429-1663, 08-1562-8006
      กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103